Cát Tường Western Pearl - Thông Tin | Cát Tường Group
Đãi cát tìm ngọc: “Giá không đắt” nhưng cực “đắt giá” vùng Tây Nam Bộ 10
CategoriesTin thị trường

Đãi cát tìm ngọc: “Giá không đắt” nhưng cực “đắt giá” vùng Tây Nam Bộ

Vùng đất Chín Rồng không chỉ nổi tiếng với những cánh đồng “thẳng cánh cò bay”, cây trái sum suê, thuỷ hải sản phong phú; trong những năm gần đây còn trở thành miền “đất hứa” của thị trường bất động sản, thu hút các nhà đầu tư lớn đến xây dựng các dự án khu đô thị góp phần “mở mang đô thị”.