Cát Tường Group - Thông Tin | Cát Tường Group
Từ BĐS Dân Dụng đến BĐS Công Nghiệp: Hành trình vươn tầm của Cát Tường Group 8
CategoriesTin thị trường

Từ BĐS Dân Dụng đến BĐS Công Nghiệp: Hành trình vươn tầm của Cát Tường Group

Hành trình phát triển của doanh nghiệp cũng như hành trình cuộc sống, có khó khăn, thử thách, lúc may mắn, hanh thông; và cũng có đôi khi đứng trước những bước ngoặt cần phải lựa chọn. Quyết định đưa ra trong những thời khắc đó có thể tạo nên nhiều sự biến đổi, thậm chí là xoay chuyển lịch sử doanh nghiệp. Câu chuyện của Cát Tường Group là một minh chứng tiêu biểu.