ngoi nha dang bi quay lai bang soi day
CategoriesLuật nhà đất

Ông David là việt kiều, hiện mang quốc tịch Anh. Ông có mua một căn hộ chung cư tại TPHCM, nhưng do chưa có giấy tờ chứng minh là người gốc Việt Nam nên phải mua với tư cách là người nước ngoài.


Đầu năm 2018, ông David được cấp Giấy chứng nhận sở hữu căn hộ, có thời hạn là 50 năm. Hiện nay, ông đã tìm lại được giấy tờ cá nhân và được cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam (do cơ quan Ủy ban việt kiều của Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp).

Ông có được làm thủ tục chuyển đổi sang tư cách là người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam và chuyển đổi thời hạn sở hữu nhà ở từ 50 năm thành sở hữu không có thời hạn hay không? Thủ tục như thế nào, cơ quan nào thụ lý hồ sơ giải quyết?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì: “Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có giấy tờ chứng minh đối tượng theo quy định tại Điều 74 của Nghị định này; trường hợp cá nhân nước ngoài có giấy tờ xác nhận là gốc Việt Nam thì chỉ được quyền lựa chọn một đối tượng áp dụng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc cá nhân nước ngoài để xác định quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam”.

Theo nội dung hỏi thì ông David đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có thời hạn sở hữu là 50 năm.

Về việc thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận, trong đó có thay đổi thời hạn sở hữu, ông có thể gửi văn bản tới Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *