Dự án 1

Cát Tường Park House

Chơn Thành, Bình Phước
  • Đang mở bán

  • 8,32ha

  • Đất nền - Nhà Phố

Dự án 2

Taka Garden

Tân An, Long An
  • Đang mở bán

  • 136.202 m2

  • Nhà Phố

Dự án 4

Cát Tường Phú Hưng

Đồng Xoài, Bình Phước
  • Đang mở bán

  • 92.7ha

  • Đất nền - Nhà Phố

Dự án 5

Cát Tường Phú Sinh

Đức Hòa, Long An
  • Đã triển khai

  • 122ha

  • Đất nền - Nhà Phố

Dự án 6

Cát Tường Phú Thạnh

Đức Hòa, Long An
  • Đã triển khai

  • 165940 m2

  • Đất nền - Nhà Phố