Dự án 1

Cát Tường Park House

Chơn Thành, Bình Phước
 • Đang mở bán

 • 8,32ha

 • Đất nền - Nhà Phố

Dự án 2

Taka Garden

Tân An, Long An
 • Đang mở bán

 • 136.202 m2

 • Nhà Phố

Dự án 4

Cát Tường Phú Hưng

Đồng Xoài, Bình Phước
 • Đang mở bán

 • 92.7ha

 • Đất nền - Nhà Phố

Dự án 5

Cát Tường Phú Sinh

Đức Hòa, Long An
 • Đã triển khai

 • 122ha

 • Đất nền - Nhà Phố

Dự án 6

Cát Tường Phú Thạnh

Đức Hòa, Long An
 • Đã triển khai

 • 165940 m2

 • Đất nền - Nhà Phố