Khách hàng » Cát Tường Group

Slide 1900 28 36 Khách hàng thân thiết KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT Chương trình “Khách hàng thân thiết” được Cát Tường Group triển khai là chương trình đặc biệt của công ty với những khách hàng thân yêu của công ty trong suất những năm qua... Slide CÁT TƯỜNG
AN CƯ
1900 28 36 Khách hàng 1 Chương trình "Cát Tường An Cư"của tập đoàn Cát Tường Group hỗ trợ miễn phí khách hàng các gói dịch vụ trong vấn đề xây dựng và định cư trên bất động sản mà khách hàng đã giao dịch với Cát Tường Group ...
Slide Khách hàng thân thiết Cát Tường 1900 28 36 Khách hàng cũ
giới thiệu người thân
mua sản phẩm mới
Cát Tường Group triển khai chương trình Ưu đãi đặc biệt dành cho tất cả khách hàng thuộc các cấp độ thẻ “Khách hàng thân thiết”...

Một số chương trình dành cho khách hàng

Quy trình công ty